Imprint

TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. dankt u voor uw bezoek aan deze website en uw belangstelling voor onze producten. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd om persoonlijke informatie op te geven. Het beantwoorden van deze vragen is vrijwillig. Alle persoonlijke gegevens die op de website van TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het aanbieden van gepersonaliseerde services, het verzenden van productinformatie en het voorstellen van service-aanbiedingen. TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. garandeert dat uw gegevens vertrouwelijk zullen behandeld worden in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake databescherming.


Alle rechten voorbehouden
Alle tekst, foto's, tekeningen, geluid, animaties en video's en hun arrangement op de TYROLIT-websites zijn worden beschermd door het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. De inhoud van deze website mag niet gekopieerd, verspreid, veranderd of aan derden worden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

 

Merken
Tenzij anders is aangegeven, zijn alle merken op de TYROLIT-website beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken van TYROLIT, naamborden, bedrijfslogo's en emblemen.

 

Aansprakelijkheid
Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. niet instaan voor eventuele fouten of onjuistheden in de gegeven informatie. Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze website.

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere websites. Wij willen erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de vorm of inhoud van externe webpagina's waarnaar verwezen wordt. Wij kunnen dan ook geen garantie geven voor de geldigheid, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die op deze externe pagina's gegeven wordt. Bij deze nemen wij dan ook afstand van de inhoud op deze externe pagina's. Deze verklaring geldt voor alle links op onze webpagina's naar externe websites, en de inhoud ervan.

 

Geen licentie
Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. wil zich voorstellen door middel van een innovatieve en informatieve website. Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over deze website als wij. Alle hierin voorkomende intellectuele eigendom zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Deze website houdt geen licentie in voor het gebruik van intellectuele eigendom van TYROLIT of derden.

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website door u kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website door u worden doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag over de Europese Economische ruimte hebben getekend, eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website door u te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet, aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser werd overgedragen, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware op overeenkomstige wijze in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie werden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van de website door u (incl. uw IP-adres), naar Google worden verzonden, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google door de onder de volgende link (tools.google.com/dlpage/gaoptout) beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en opwww.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();", zodat de anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP masking) mogelijk is.

 

Informatie conform de Oostenrijkse E-Businesswetgeving

Eigenaar: Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G.
Adres: Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz
Oostenrijk
Telefoon: +43 (0) 5242 / 606-0
Fax: +43 (0) 5242 / 63398
Ondernemingsnummer:FN 23414h
UID-nr.: ATU36986605
Bevoegde rechtbank: Handelsrechtbank te Innsbruck
Sector: Steen- en keramische industrie
DVR-nummer: 0003166