De naleving van geldende milieurechtelijke voorschriften is voor TYROLIT vanzelfsprekend. Het bedrijf gaat op veel gebieden bovendien vrijwillig en bewust verder dan deze minimumstandaards.

 

 

Slijpgereedschappen/Vervangende onderdelen

 

Gebonden slijpgereedschappen – en daarmee het grootste deel van het TYROLIT-assortiment – gelden onder de relevante bepalingen voor onze sector als vervangende onderdelen of gereedschappen. TYROLIT houdt zich aan de grenswaarden en verboden uit de EU-richtlijnen die betrekking hebben op vervangende onderdelen – en wel op vrijwillige basis.

In het kader van duurzaam ondernemen, ons grote sociale verantwoordelijkheidsgevoel en de zorg voor onze klanten, houdt de TYROLIT Groep zich vrijwillig aan de grensaarden en verboden van deze normen. Machines van TYROLIT voldoen aan alle vereisten van de EU-machinerichtlijn (2006/42/EG), zijn geëvalueerd op hun conformiteit met de richtlijn en zijn voorzien van de desbetreffende CE-markeringen. Volgens de richtlijn vallen gereedschappen die in machines worden gebruikt – zoals onze gebonden slijpmiddelen – noch bij de machine zelf, nog bij de 'verwisselbare uitrustingsstukken' van de machine. Gereedschappen vallen buiten het directe toepassingsbereik van de richtlijn en vereisen dientengevolge onder andere geen CE-markering. TYROLIT stelt echter alle informatie ter beschikking die nodig is voor het juiste en veilige gebruik van zijn gebonden slijpmiddelen.

Vervangende onderdelen vallen namelijk noch onder de WEEE-richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische apparaten, nog onder de RoHS-richtlijn 2015/863/EU voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in dergelijke apparaten.

Omdat slijpgereedschappen niet zijn opgenomen in de producten die er samen mee worden geproduceerd, zijn bovendien de bepalingen van de GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), die betrekking hebben op de automobielindustrie, niet van toepassing.

Ook de Bouwproductenverordening EU 305/2011 geldt niet voor TYROLIT-producten, omdat die niet blijvend worden ingebouwd in constructies of delen van constructies. 

 

Machines

 

Machines van TYROLIT voldoen aan alle vereisten van de EU-machinerichtlijn (2006/42/EG). Ze zijn geëvalueerd op hun conformiteit met de richtlijn en voorzien van de desbetreffende CE-markeringen.

Volgens de richtlijn vallen gereedschappen die in machines worden gebruikt – zoals gebonden slijpmiddelen – noch bij de machine zelf, nog bij de 'verwisselbare uitrustingsstukken' van de machine. Gereedschappen vallen daarom buiten het directe toepassingsbereik van de genoemde richtlijn en vereisen geen CE-markering.

TYROLIT stelt echter alle informatie ter beschikking die nodig is voor het juiste en veilige gebruik van zijn gebonden slijpmiddelen.

Reach

 

Om te kunnen voldoen aan de eisen en specificatie van de REACH-verordening, is binnen de TYROLIT Groep een centraal kenniscentrum opgezet dat zorgt voor implementatie van REACH conform de wet.

Meer over Reach

 

Vrijwillige productinformatie

 

Om te zorgen voor een zo hoog mogelijke transparantie met betrekking tot de grondstoffen van alle producten te garanderen, en voor aan veiligheid gerelateerde informatie, biedt TYROLIT een open platform voor vrijwillige productinformatie.

 

Veiligheidsgegevensbladen